Holistisk afgræsning

Et godt alternativ

“Holistisk afgræsning er godt for dyrene, lagre kulstof, gør jorden mere frugtbar og giver biodiversitet med mange forskellige plantearter og blomster.”

Af: Carsten Markussen, rådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Holistisk afgræsning egner sig godt til kalve og ungdyr af malkekøer. Her kan du høste alle fordelene. Når de får et nyt stykke græs hver dag, vil dyrenes tilvækst stige på grund af den store ædelyst og minimering af indvoldsorm og andre parasitter. Den daglige kontakt og positiv oplevelse med nyt frisk græs ved tilsyn og flytning gør dyrene tamme og nemme at arbejde med.

Kødkvægsdyr kan høste de samme fordele som kvierne med tamme dyr og billig fodring. Hvis de går på naturgræs, kan dyrenes udbytte af dette højnes betydeligt. Slagtedyr kan, på gode græsarealer med nyt græs dagligt, færdigfedes direkte fra marken.

Kort fortalt går holistisk afgræsning ud på, at afgræsningsmarkerne deles op i 25-30 små fold, så der er græs til en dag i hver fold, og så dyrene får en ny fold hver dag. Det kan også gøres, ved at 8-10 fold underopdeles med en fronttråd – og gerne bagtråd – der flyttes frem i to dage, hvorefter dyrene flyttes til næste fold. Efter første afgræsningsrunde står der et ”slæt”, som er klar til at blive afgræsset. Dyrene skal ikke æde i bund, tværtimod skal de træde ca. 40 pct. af græsset ned, så der opbygges kulstof og frugtbarhed i jorden. Det sikrer en hurtig genvækst.

 

Uddrag fra Økonu.dk